Giới Thiệu Về Triển Lãm

Với mục đích giới thiệu các chương trình Khoa học và công nghệ quốc gia đến gần hơn với toàn thể các doanh nghiệp, công chúng quan tâm đến các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và các ứng dụng đổi mới sáng tạo được áp dụng tại các doanh nghiệp trong nước, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện triển lãm thực tế ảo VITECH EXPO – TRIỂN LÃM THỰC TẾ ẢO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA. Triển lãm được Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện với tầm nhìn “Thực hiện chuyển đổi bứt phá để hướng tới một Việt Nam số” đến năm 2023.

Với mục đích giới thiệu các chương trình Khoa học và công nghệ quốc gia đến gần hơn với toàn thể các doanh nghiệp, công chúng quan tâm đến các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và các ứng dụng đổi mới sáng tạo được áp dụng tại các doanh nghiệp trong nước, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện triển lãm thực tế ảo VITECH EXPO – TRIỂN LÃM THỰC TẾ ẢO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA. Triển lãm được Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện với tầm nhìn “Thực hiện chuyển đổi bứt phá để hướng tới một Việt Nam số” đến năm 2023.

Triển Lãm


Gian Hàng

Đăng Ký Gian Hàng

Ban Tổ Chức

Cơ quan chỉ đạo

Đơn Vị Thực Hiện

Nhà Tài Trợ

Vàng

Đồng

Nhà Trưng Bày Địa Phương

Nhà Trưng Bày Địa Phương

Nhà Trưng Bày/ Nhà Đồng Hành