Advanced 3D Booth

Đối với những gian hàng trưng bày nâng cao, doanh nghiệp sẽ có quyền yêu cầu thiết kế gian hàng riêng theo ý tưởng của mình, nhằm thể hiện sự khác biệt so với những gian hàng khác, tăng độ nhận diện thương hiệu cho khách hàng hoặc doanh nghiệp khác tham dự triển lãm.
Bên cạnh những trang bị cơ bản, gian hàng nâng cao sẽ có tính năng hiển thị sản phẩm 3D hiện đại, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, đối tác khi tham quan gian hàng của doanh nghiệp.

Advanced 3D Booth