Liên hệ

VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: vitechexpo.vpctqg@gmail.com

Điện thoại: (84.24) 3.5551.726 – Fax: (84.24)3.5551.725

Bản quyền thuộc: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Liên hệ & góp ý