Khu Thành tựu

Nối liền với sảnh chính, Phòng thành tựu các là nơi trưng bày, lưu lại các dấu ấn, thành quả các thành tựu của các chương trình khoa học công nghệ quốc gia một cách ấn tượng. Các thành tựu sẽ được số hóa đi kèm với các con số ấn tượng, thông tin tiêu biểu được trình bày ngắn gọn, mới lạ dưới dạng infographic.

Mỗi bức tường trong phòng Thành tựu là đại diện của một chương trình khoa học công nghệ. Người tham quan trong phòng có thể đọc được những thông tin tiêu biểu, xem hình ảnh và video chỉ với một thao tác nhấn chuột hoặc chạm nhẹ để truy cập.

Các Chương Trình KH-CN Quốc Gia